Опис

Hunter VMS - програмне забезпечення для організації як локальних, так і розподілених систем відеоспостереження, що включають різні пристрої, такі, як IP камери, NVR, DVR, сервери.

VMS

Програма забезпечує роботу як з відеоданими реального часу з трансляцією їх віддаленим клієнтам, так і записаними в локальному або віддаленому архівах, адміністрування доступу до даних, створення локальних і / або віддалених архівів, доступ до даних, записаних на SD карти IP камер, контроль статусів переданих відеопотоків, контроль подій локального і віддалених серверів і клієнтів, адаптацію переданих відеопотоків по мережі з урахуванням її пропускної здатності, підключення додаткових модулів відеоаналітики, таких, як розпізнавання автомобільних номерів, реєстрації ваги автомобілів, POS-терміналу, підрахунку відвідувачів, підрахунку предметів на конвеєрі і т.п.

Передача відеопотоків в мережі

При моніторингу в режимі мультиекрану відбувається перемикання на передачу відеопотоку додаткового каналу. Це пов'язано з тим, що відображення інформації від відеокамер на клієнтському комп'ютері проводиться не в повному дозволі, а з його зменшенням пропорційно розкладці камер в мультіиекрані. В таких умовах передача кадрів в повному дозволі призводить до непродуктивних витрат як обчислювальних ресурсів на клієнтському комп'ютері, так і непродуктивного завантаження каналів. З метою їх економії в програмі передбачена можливість автоматичного вибору відеопотоку, що надходить від камери, в залежності від обраної розкладки камер. При відображені в повному екрані відео від камери відбувається перемикання на потік з максимальною роздільчою здатністю.

 

Можливості при архівації

 • можливість одночасного запису основного і додаткового відеопотоків з подальшим переглядом по низькошвидкісних каналах зв'язку додаткового потоку, вибору потрібного оператора інтервалу часу запису і передачі обраного запису з основного каналу з високою роздільчою здатністю;
 • доступ до відеоданих, які записані на SD-карту IP камери;
 • синхронне відтворення відеоінформації від різних як локально розташованих, так і територіально рознесених пристроїв, в т.ч. записаної на SD-картах IP відеокамер;
 • механізм закладок для швидкого доступу до відрізку відеоролика, який цікавить;
 • швидкий перегляд архіва за останні декілька хвилин з вікна моніторинга з діаграмою швидкого переходу за заданий час та керування швидкістю відтворення;
 • графічна тимчасова діаграма швидкого доступу до відеоданих архіву з відображенням способу активації запису;
 • швидке збереження відеоролика архіву, який проглядається з вікна моніторингу,
 • конвертаця в xVid формат зі зміною роздільчої здатності відеоролика, для відтворення на звичайних домашніх DVD плеєрах;
 • запис DVD дисків.

Сервер архіву HVS

Сервер архіву HVS є самостійним додатком Windows, основним завданням якого є видача віддаленим мережевим клієнтам відеоданих, записаних від різних джерел (IP камери, DVR, NVR) у відповідності з їх правами. Доступ до відеоданих можливий як по локальній мережі, так і через Інтернет.
Підключившись до HVS сервера з відеоданими, клієнт Hunter у відповідності зі своїми правами отримує список джерел запису, список календарних днів, в які проводився запис від цих джерел і годинну діаграму ведення запису за вибраний день по кожному з джерел для подальшого перегляду та аналізу. До сервера архіву може підключитися одночасно кілька клієнтів, яким можуть транслюватися архіви, записані за різні проміжки часу та за різні календарні дні.
Конфігурація сервера архіву - адміністрування облікових записів користувачів, редагування списку дисків для запису і інші настройки можливі через Web- інтерфейс. Інструменти запису Hunter-HVS містять засоби контролю цілісності відеоданих.

 

Сервер потоків HVT

Сервер потоків HVT є самостійним додатком Windows, завданням якого є трансляція віддаленим мережевим клієнтам відеоданих реального часу, отриманих від мережевих відеопристроїв, таких як IP відеокамери, DVR, NVR, відеосервери. Доступ до відеопотоків можливий як по локальній мережі, так і через Інтернет.

Даний сервер:

 • визначає права доступу до окремих груп камер з боку користувачів,

 • знімає обмеження, пов'язані з кількістю одночасних підключень до IP камерам або реєстраторам,

 •  спрощує таблиці маршрутизації при організації доступу до потоковим відеоданих через Інтернет при великій кількості використовуваних пристроїв в системі, вказуючи замість перенаправлення портів (NAT) для кожної камери окремо загальну таблицю перенаправлення портів тільки для сервера потоків,

 •  забезпечує зниження навантаження на локальну мережу і виділений канал Інтернет при підключенні великої кількості користувачів до камер.

Підключившись до HVT сервера, після авторизації користувач отримує список дозволених для перегляду потоків реального часу від відеопристроїв.
Конфігурація сервера архіву - адміністрування облікових записів користувачів, редагування списку камер і інших мережевих пристроїв відеооповіщеня та інші настройки можливі через Web- інтерфейс.

Мережеві можливості

 • підтримка мультстримінга, тоб то одночасна  передача декількох потоків від IР-пристроїв,
 • наявність сервера потоків HVT,
 • наявність сервера архіва HVS,
 • моніторінг стану всіх пристроїв в мережі без необхідності відображення відео на моніторі (відображається стан запису, активність кожного детектора, відсутність відеопотоку, відсутність зв'язку з віддаленим сервером),
 • використання мережевого ліцензування. Програма може звертатись за ліцензіями до ключа, що  встановлений на любому комп'ютері у мережі, в т.ч. через Інтернет.
 • журнал подій визначен як для локального, так і для віддалених серверів Hunter.
 • адаптація відеопотоків, які передаються  по мережі з врахуванням її пропускної здатності.