Hunter PCM


Модуль підрахунку відвідувачів

Модуль підрахунку відвідувачів призначені для обліку кількості людей, які пройшли через певний прохід за деякий проміжок часу.

Лічильник відвідувачів встановлюється на вході або виході з приміщення, і дозволяє стежити за загальним числом відвідувачів в магазинах, виставкових центрах, бібліотеках, галереях, спортивних спорудах. Підрахунок відвідувачів на торгових майданчиках необхідний для обчислення частки покупців серед загальної кількості відвідувачів магазину (Conversion Rate). Це дуже важливий показник, реально демонструє ефективність роботи магазину.

Статистика відвідуваності надає можливість оцінити результативність маркетингових заходів - акцій, розпродажів і т.п., а також планувати час і умови їх проведення. Обсяг продажів укупі з даними відвідуваності дають повноцінну картину ефективності поточної маркетингової стратегії.

Модуль підрахунку Hunter PCM здійснює підрахунок відвідувачів при аналізі відеозображень, що надходять як в режимі реального часу від відеокамери, так і при аналізі записаного архіву. Отримані результати заносяться в базу даний для подальшого формування звітів у вигляді таблиць, діаграм, графіків.

 

 

зайшло 0
вийшло 0
зайшло 1
зайшло 2
вийшло 1
зайшло 4
вийшло 2
вийшло 4
вийшло 5