Hunter QLC


Контроль довжини черги

Модуль Hunter QLC призначений для контролю довжини черги на касових вузлах.
Оператор системи відеоспостереження може налаштувати декілька зон детектування черзі на одну камеру, а також граничне значення кількості людей в черзі.
При перевищенні цього порогового значення буде може бути сформований сигнал тривоги.
Керуючий персонал може отримати дані ситуації в касовій зоні для оперативного реагування на зміни потоку покупців в залі, а також звіти про довжину черги для різних касових вузлів за обрані проміжки часу і зробити висновки про завантаження касирів і ефективності роботи касової зони.